0 552 520 94 22

[email protected]

Mira Tower No: 45

Ümraniye, Istanbul

Yaratıcı Drama

Çocukların iletişim becerileri, hayalgücü, yaratıcılık, bağımsız karar verme becerilerini geliştirir. Kendine güven, empati , dinleme anlama ve konuşma becerileri kazandırır, okul eğitimine katkıda bulunarak , kendini ve çevresini farklı bakış açıları ile ifade edebilme, araştırma isteği ve eleştirel düşünce ile birlikte çalışma alışkanlıkları eğitim ve öğretim içinde aktif rol almalarını geliştirir.