0 552 520 94 22

[email protected]

Mira Tower No: 45

Ümraniye, Istanbul

Robotik Kodlama

Robotik kodlama uygulamaları, soyut bir işlem gerektiren yazılım süreçlerini somutlaştırmakta ve öğrencilere yazmış oldukları kodların derlendikten sonra bir donanım ile nasıl çalışabildiğini doğrudan gözlemleme olanağı sağlamaktadır. Bu nedenle, birçok eğitimci, programlama öğretimini bu tür donanımsal desteklerle çeşitlendirme yolunu tercih etmektedir. 21. yüzyıl becerileri arasında sayılan kompütasyonel düşünme becerisine katkı sağladığı bilinen kodlama eğitimine robotik donanımların dahil edilmesi ile düzenlenen robotik kodlama etkinlikleri sayesinde hem akıllı cihazların hem de nesnelerin internetinin çalışma mantığının somut uygulamalarla anlaşılabileceği bir öğretim ortamı sunulmaktadır. Allsop (2015)

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/214979

DEVECİOĞLU, Y , KARADAĞ, Z . (2014). AMAÇ, BEKLENTİ ve ÖNERİLER BAĞLAMINDA ZEKA OYUNLARI DERSİNİN DEĞERL ENDİRİLMESİ. Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi , 9 (1) , 41-61 .

Ardunio

Arduino bir G/Ç kartı ve Processing/Wiring dilinin bir
uygulamasını içeren geliştirme ortamından oluşan
bir fiziksel programlama platformudur. Arduino tek başına çalışan interaktif nesneler geliştirmek için kullanılabileceği gibi bilgisayar üzerinde çalışan
yazılımlara da bağlanabilir.

Lego Mindstorms

Lego Mindstorms, Lego yapı taşlarını temel alan programlanabilir robotların geliştirilmesi için Lego tarafından üretilen bir yazılım platformudur.

Mbot

Mbot, grafik programlama olan Scratch, Robotik ve Arduino platformlarının birleşmesinden oluşur. mBot, temel robotik ve elektronik alt yapısının yanında, kolay programlanabilme özelliğine sahip çocukların el becerilerini geliştirmesi ve tecrübeler elde edebilmesi için geliştirilmiş değiştirilebilir bir robotik kittir.