0 552 520 94 22

[email protected]

Mira Tower No: 45

Ümraniye, Istanbul

Akıl Oyunları

Kavramları ve algıları kullanarak soyut ya da somut nesneler arasındaki ilişkiyi kavrayabilme, soyut düşünme, akıl yürütme ve bu zihinsel faaliyetleri bir amaca yönelik olarak kullanabilme yetenekleri zekâ olarak adlandırılır. Zeka Oyunları  ise bireylerin kendi potansiyellerinin farkına varabilmeleri, hızlı ve doğru karar verebilmeleri, problemler karşısında kendilerine özgü çözüm yolları üretebilmeleri ve en önemlisi de kendilerini sürekli yenileyebilmeleri için sunulan etkinlikler olarak tanımlanabilir. Bu yönüyle Akıl ve Zeka Oyunları bireylerin sadece matematik alanındaki gelişimlerini değil, işlem ve strateji gücünü geliştirecek oyunlar yoluyla mantık, sözel ve görsel zeka, problem çözme, çözüm yolları üretme, üç boyutlu düşünme, kendine özgü yaklaşım geliştirme, tasarım yapma, şekil oluşturma, taktik geliştirme gibi eleştirel düşünme ve yaratıcılık becerilerini de geliştirecek oyunları kapsamaktadır.

Her yaştan insanın keyif alabileceği, pratik düşünmeyi, yaratıcılığı ve beyin fonksiyonlarını geliştirmeyi destekleyen oyunlar bütününe akıl oyunları (zeka oyunları) denir. Edutainment sisteminin en güzel örneklerinden biridir.

Yüzü aşkın zeka oyunumuz bulunmaktadır. Ders aralarında, yeri geldiğinde velilerimizle beraber oynuyoruz. Zeka oyunlarını velilerimizle oynadığımızda çocuklar, kısa bir süreliğine öğrencilikten öğretmenliğe geçiş yapıyor. Bu durumun yarattığı heyecanı sizde gözlemleyebilirsiniz.

Evinizde çocuklarınızla kaliteli vakit geçirmek ve teknolojiden uzaklaşıp samimi ortam oluşturmak için akıl oyunları oynamak iyi bir yoldur.

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/214979

DEVECİOĞLU, Y , KARADAĞ, Z . (2014). AMAÇ, BEKLENTİ ve ÖNERİLER BAĞLAMINDA ZEKA OYUNLARI DERSİNİN DEĞERL ENDİRİLMESİ. Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi , 9 (1) ,