0 552 520 94 22

[email protected]

Mira Tower No: 45

Ümraniye, Istanbul

Programlar

Satranç

Derslerimizde sadece satrançtaki doğru hamleleri öğretmeyi değil çocukların analitik zekalarını geliştirip gelecekte atacakları her adımı düşünen gençler yetiştirmeyi hedefliyoruz. Bunu yaparken de çocuklara öğrenirken eğlenebilecekleri yaşıtlarıyla sosyalleşebilecekleri bir ortam sunuyoruz.

Robotik Kodlama

Robotik kodlama uygulamaları, soyut bir işlem gerektiren yazılım süreçlerini somutlaştırmakta ve öğrencilere yazmış oldukları kodların derlendikten sonra bir donanım ile nasıl çalışabildiğini doğrudan gözlemleme olanağı sağlamaktadır. Bu nedenle, birçok eğitimci, programlama öğretimini bu tür donanımsal desteklerle çeşitlendirme yolunu tercih etmektedir. 

Akıl Oyunları

Kavramları ve algıları kullanarak soyut ya da somut nesneler arasındaki ilişkiyi kavrayabilme, soyut düşünme, akıl yürütme ve bu zihinsel faaliyetleri bir amaca yönelik olarak kullanabilme yetenekleri zekâ olarak adlandırılır. Zeka Oyunları  ise bireylerin kendi potansiyellerinin farkına varabilmeleri, hızlı ve doğru karar verebilmeleri, problemler karşısında kendilerine özgü çözüm yolları üretebilmeleri ve en önemlisi de kendilerini sürekli yenileyebilmeleri için sunulan etkinlikler olarak tanımlanabilir. 

Yaratıcı Drama

Çocukların iletişim becerileri, hayalgücü, yaratıcılık, bağımsız karar verme becerilerini geliştirir. Kendine güven, empati , dinleme anlama ve konuşma becerileri kazandırır, okul eğitimine katkıda bulunarak , kendini ve çevresini farklı bakış açıları ile ifade edebilme, araştırma isteği ve eleştirel düşünce ile birlikte çalışma alışkanlıkları eğitim ve öğretim içinde aktif rol almalarını geliştirir.

Psikolojik Danışmanlık

Çocuk psikolojisi

Oyun Terapisi

Spor Psikolojisi